המשרד מתמחה באופן מעמיק בדין המנהלי והחוקתי. משרדנו מייצג גופים שונים תוך שימוש בדין המנהלי והחוקתי לרבות ניהול מאבקים כנגד רשויות המדינה. בהקשר זה מתמחה משרדנו גם במתן ייעוץ לעובדי מדינה בקשר עם תפקידם.

תחומי התמחות

loading...